نگاه می کنی و من ز شوق می میرم

همیشه بهر من ای چشم خوش خبر باشی


+ وای خدایا شکرت خانوم جونی و بچه جونی سالم و سرحال، ای جونم

+ خدایا شکرت

+ خدایا شکرت

+ خدایا شکرت