امروز واقعا حالم گرفته شده 😔

با اینکه اومدم دانشگاه اصفهان و توی رشته مورد علاقه ام ولی حالم گرفته اس

حالا مربوط به روز اول ارشد باشه نه ولی خب اونم مازادش میکنه

دوری از زن و بچه 

گذاشتمشون قم و خودم اومدم کار و دانشگاه‌ 

انگار غریب شدم 😔

تازه بفهمم بچه ام زردیش بالاس و دکتر خانومم رو ترسونده باشه بدترین حالت ممکنه (دکتر غلط میکنه زن من رو بترسونه) 


این چند وقت حتی حوصله نوشتن هم ندارم چه برسه به این کلاسا

فعلا