+ خلاصه نویسی مکانیک آماری رو امروز تموم کردم، حتی تایپ کردم که آخر سر یه خلاصه مرتب و تمیز داشته باشم. 

+ دیروز عصر و شب بودم وصبح هم یه راست از کار رفتم برای انصرافی از دانشگاه اول. باید همه جای نرفته میرفتم برای تسویه حساب🙄 عجیبه این حد از بی معنی بازی

+ دیشب که فقط یکی دو ساعت تونستم استراحت کنم، امروز تا الان که توی سرویس نشسته ام به سمت خونه هیچی نخوابیدم. میخواستم امشب شیمی کوانتوم رو قورت بدما 😂 ولی مث که خواب داره منو قورت میده. خدایا بتونم به این درس تسلط پیدا کنم هر چند کلا این درس در ابهامه 🤨

+ امروز عجب بارونی اومد و چقدر من رو دلتنگ میکنه هوای ابری، امروز مدام مداحی "نفس باران" بنی فاطمه رو گوش میدادم. فوق العاده زیبا میخونه

+ خب ببینم میتونم این چهل دقیقه تا خونه رو یکم بخوابم 😉🙏